Privacy & Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door Roger’s Communication BV. Roger’s Communication BV besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Roger’s Communication BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de website van Roger’s Communication BV. Ook kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend.

Roger’s Communication BV heeft en behoudt het intellectuele eigendomsrecht van de op de website verstrekte informatie (teksten, logo’s en beeldmateriaal). Niets van de op de website van Roger’s Communication BV aangeboden informatie mag zonder schriftelijke toestemming van Roger’s Communication BV openbaar worden gemaakt en/of verspreid en/of verveelvoudigd. Citeren altijd met bronvermelding. Niets uit deze website mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, internet, e-mail, social media, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roger’s Communication BV.

Privacy Statement

Roger’s Communication BV respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Roger’s Communication BV verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Roger’s Communication BV toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor marktonderzoek en statistische doeleinden. Daarnaast gaat Roger’s Communication BV er van uit dat een bezoeker geen bezwaar maakt tegen het ontvangen van informatie over actuele informatie en aanbiedingen van Roger’s Communication BV. Roger’s Communication BV verzekert elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.